O KLIMATICKÉ
ZMĚNĚ

Klimatická nespravedlnost. My přispíváme ke změně klimatu více, než lidé v chudých zemích. Jsou to ale právě oni, kdo nesou největší následky. A planeta je jen jedna.

Změna klimatu znamená obrovskou nejistotu pro miliony lidí na této planetě. Počasí je stále více nepředvídatelné a lidé čelí stále větším a extrémnějším výkyvům, jako jsou povodně či sucha.

Změnu klimatu způsobuje lidstvo nadměrnou tvorbou skleníkových plynů, které přispívají k výraznému oteplení planety, které vidíme dnes. Teplejší povrch mění proudění vzduchu, zvyšuje odpar vody a způsobuje tání ledovců. Výsledkem jsou změny nejen v rozložení srážek, teplot, ale také ročních období.

Oteplování patří mezi hlavní motory globální změny klimatu, nedochází k němu ale všude stejně. Je prokázáno, že zemské póly se ohřívají až dvakrát rychleji než zbytek planety, a ačkoliv je všude stále tepleji, v Mongolsku jsou naopak chladnější zimy. Ani změny počasí nejsou rozloženy rovnoměrně, a zatímco i my ve střední Evropě čelíme například suchu a povodním, dopady změny klimatu jsou mnohem zásadnějšímnohem zásadnější v oblastech okolo rovníku.

Climate Change Vulnerability Index 2017

Climate Change Vulnerability Index 2017 Climate Change Vulnerability Index 2017 Climate Change Vulnerability Index 2017

Z indexu klimatické ohroženosti je zřejmé, že nejvíce zasaženy jsou země označované jako rozvojové, ačkoliv právě ony produkují nejméně emisí. Mezi takové země patří třeba Zambie, Kambodža nebo Etiopie. Obyvatelé i ekonomika těchto zemí velmi závisí na přírodních zdrojích a zemědělství. Extrémní nebo nepředvídatelné počasí často vede k úhynu dobytka a špatné nebo žádné úrodě. Změna klimatu tak znemožňuje tamním obyvatelům vymanit se z krajní chudoby a často je nutí i k opouštění svých domovů.

Této nerovnováze se říká klimatická (ne) spravedlnost. Na jedné straně jsou tu velcí znečišťovatelé a na straně druhé důsledkům změny klimatu nejvíce čelí lidé, kteří na ní mají nejmenší podíl. Je to jeden z hlavních důvodů proč by rozvinuté země, jako je Česká republika měly, aktivně podporovat klimatickou odolnost chudých obyvatel v rozvojových zemích prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce. Změna klimatu se týká nás všech.