Prohlášení

Podle hodnotící zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jsou rostoucí emise skleníkových plynů, vypouštění aerosolů do atmosféry a změna územního využití přímo zodpovědné za vyšší četnost i závažnost přírodních katastrof, zejména sucha, povodní, silných dešťů, bouří a hurikánů. Zdroj.